Økonomi

Jordemoderforeningens økonomi er først og fremmest båret af medlemmernes kontingent - godt 11,5 mill. kr. om året. Andre vigtige indtægter kommer fra salg af annoncer til Tidsskrift for Jordemødre og et overenskomstaftalt tilskud til uddannelse af tillidsrepræsentanter. Jordemoderforeningen bruger ca. halvdelen af sine indtægter på løn til foreningens ansatte, den anden halvdel bruges til aktiviteter, husleje, uddannelse, medlemsservice mv. 

Alle regnskaber kan rekvireres af medlemmer ved henvendelse til sekretariatet. 

Fordelingen af udgifter på aktiviteter ser således ud:

Klik for et større billede