Udmeldelse

Udmeldelse af Jordemoderforeningen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Ind- og udmeldelse kan ikke finde sted under en konflikt, der omfatter det område, hvor man er beskæftiget.

Ved genindmeldelse har Jordemoderforeningen indført en karensperiode på 6 måneder.

Gå til udmeldelseHar du spørgsmål...

Har du spørgsmål til medlemskab og kontingent kan du kontakte
Anette Engblom
telefon 46 95 34 09
ane@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk