Kontingent

Kontingentsatser perioden januar til december 2021 (incl.) pr. måned (bemærk at kontingentet opkræves en gang i kvartalet):

Aktive medlemmer610 kr.
Arbejdsløse, orlov m.m.305 kr.
Barselsorlov uden løn305 kr.
Passive medlemmer110 kr.
Studerende26,67 kr.
Autoriserede studerende med få vagter/indtægter305 kr.
Autoriserede studerende kun med SU133,33 kr.
Dobbelt medlemskab305 kr.


Fastsættelse af kontingent, kontingentfrihed m.v.

Kontingentet fastsættes af kongressen for de to følgende kalenderår. 
Formandskabet kan, hvis det tiltrædes af den pågældende kredsformand, bevilge kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse, når særlige forhold taler herfor. Der skal altid ansøges skriftligt herom.


Konfliktkontingent

Under en konflikt er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udskrive ekstra kontingent, som kan opkræves så længe konflikten varer og indtil evt. gæld er betalt.


Ansøgning om nedsat kontingent

Det er muligt at ansøge om nedsat kontingent i henhold til Jordemoderforeningens vedtægter, hvis man er på barselsorlov uden ansættelse/fuldtidsledig eller autoriserede studerende med/uden indtægter. Læs mere under Typer af medlemskab