Love

Lovene blev vedtaget på Jordemoderforeningens kongres den 22. november 2004 og trådte i kraft med virkning fra 1. juni 2005. På kongressen den 24. november 2008 blev der vedtaget nogle ændringer til lovene. Ved en brevkongres i februar 2010 blev lovene yderligere ændrede. Der blev foretaget yderligere ændringer til lovene på kongressen i 2010, i 2014 og i 2016.