Hovedstadskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Hovedstadskreds

På disse sider finder du oplysninger om:


Generalforsamling og medlemsmøde

Jordemoderforeningens hovedstadskreds holder generalforsamlingen og medlemsmøde den 1. september kl. 15.30-21.30 i Kulturhuset på Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S

Der er følgende program:

Kl. 15.30 Chill ved havnen – kom når du kan

Kl. 17.30 Generalforsamling (se dagsorden nedenfor)

Kl. 18.30 Astrid Elkjær Sørensen og Mette Rotesan

Kl. 19.30 Spisning og jordemodersnak med gæsterne

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (kun i kongresår – udgår i 2021)
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kreds­be­sty­relsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Send eventuelle forslag til kredsformand Sus Hartung, sus.hartung@remove-this.regionh.remove-this.dk

Der er plads til 80 personer – bindende tilmelding sendes til annemette.anker@remove-this.regionh.remove-this.dk senest den 20. august 2021

Læs mere om arrangementet her