Sjællandskredsen

Tid:  Tirsdag den 26. april 2022 kl. 16.30-21.00

Sted: Restaurant Parnashuset, Parnasvej 21, 4180 Sorø

Dagsorden:

Kl. 16.30-17.00 Kaffe, kage og frugt

Kl. 17.00-18.30 Graviditet uge 41-42

Anne-Mette Schroll, Forsknings- og udviklingskonsulent i Jordemoderforeningen vil lægge op til debat med en introduktion til den evidens og de overvejelser, der har været og er baggrunden for en eventuel ændring af retningslinjerne for igangsættelse i uge 41.

Kl. 18.30-19.30 Middag. Aftenbuffet med sæsonens råvarer

Kl. 19.30-21.00 Generalforsamling *
Kl. 21.00 Mødet slutter

Frist for tilmelding til spisning er den 16. april 2022 påjordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/248/

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kreds­be­sty­relsen i hænde senest den 18. april. 

Nordjyllandskredsen

Tid: Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 17.00-21.30

Sted: Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Dagsorden:

Kl. 17.00-18.00 Oplæg ved Jordemoderforeningens formand Lis Munk og Jordemoderforeningens direktør Iben Konradi Nielsen, der vil fortælle om foreningens strategiske arbejde i en tid, hvor der fra mange fronter er vedvarende fokus på jordemødrenes løn- og arbejdsvilkår. Der vil efterfølgende være debat om Jordemoderforeningens arbejde i Region Nordjylland.

Kl. 18-20.00 Spisning med tapasbuffet, vin og vand

Kl. 20.00-21.30 Generalforsamling *

Tilmelding til spisning senest tirsdag den 26. april til kredsformand Diana Kjærulff på drk@remove-this.rn.remove-this.dk

Frist for indkomne forslag: Mandag den 2. maj 2022 til kredsformand Diana Kjærulff på drk@remove-this.rn.remove-this.dk

Hovedstadskredsen

Tid: Onsdag den 18. maj 2022 kl. 16.30 – 21.30

Sted: Kulturhuset, Islands Brygge

Dagsorden:

15.00 – 16.30Blød indflyvning fra kl. 15.00 med badning i havnen og en fri drink fra baren

17.00 – 18.30 Oplæg med Henriette Laursen, direktør for KVINFO, om den nye kvindebevægelse #MeToo, og Maria Gudme, socialdemokratisk regionspolitiker og initiativtager til #EnBlandtOs

18.30 – 19.00 Spisning

19.00 – 21.30 Generalforsamling *

Tilmelding til spisning senest tirsdag den 10. maj 2022 til Mette Anker på  Annemette.anker@remove-this.regionh.remove-this.dk

Frist for indkomne forslag: Onsdag den 4. maj 2022 til kredsformand Sus Hartung, sus.hartung@remove-this.regionh.remove-this.dk

Lederkredsen

Tid: Torsdag den 19. maj 2022 kl. 10.00-15.00

Sted: Jordemoderforeningen, lokale 1201, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København

Dagsorden:

Kl. 10.00-14.00 Oplæg (yderligere information følger)

Kl. 14.00-15.00 Generalforsamling **

Frist for tilmelding til spisning er den 2. maj 2022 på jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/249/

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsformand Anette Lund Frederiksen, Anette.Frederiksen@remove-this.rsyd.remove-this.dk, i hænde senest den 11. maj 2022. 

Midtjyllandskredsen

Tid: Den 24. maj 2022 kl. 17.00-21.00 (gåtur fra kl. 16)

Sted: Traktørstedet Ludvigslyst, Julsøvej 248, Sejs-Svejbæk, 8600 Silkeborg

Program:

Kl. 16.00 Der vil traditionen tro være en gåtur i området (nærmere besked kommer senere)

17.00-21.00 Generalforsamling * og foredrag

Frist for indkomne forslag: mandag den 16. maj 2022 til kredsformand TanjaLyth, tanjlyth@remove-this.rm.remove-this.dk

Tilmelding til spisning senest den 18. maj 2022 til den lokale TR eller kredsformanden

Syddanmarkskredsen

Tid: Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 17.00–21.oo

Sted: Park Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Program:

Kl. 17.00 Velkomst

Kl. 17.10 Oplæg om Reden Odense

Værested for kvinder over 18 år, hvis formål er at reducerer skadevirkninger og forbedre livssituationen for sårbare kvinder.

Mette Gul, leder, fortæller om det omfattende tilbud, deriblandt hvorledes fagpersoner kan identificere, håndterer og forebygge gråzoneprostution. Hvornår har du sidst spurgt en kvinde i din konsultation, om hun var prostitueret….

Kl. 18.30 Spisning

Kl. 19.30 Generalforsamling *

Kl. 21.00 Tak for i aften

Frist for indkomne forslag: mandag den 16. maj 2022 til kredsformand Birgitte Valeur, Birgitte.Valeur@remove-this.rsyd.remove-this.dk

Frist for tilmelding til spisning den 20. maj 2022 til TR eller kredsformand Birgitte Valeur, Birgitte.Valeur@remove-this.rsyd.remove-this.dk

* Dagsorden for generalforsamlingerne i de regionale kredse

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Valg af kongresdelegerede

8. Eventuelt.

** Dagsorden for generalforsamlingen i Lederkredsen

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt