Kongres 2022

Jordemoderforeningen holder kongres hvert andet år i lige år. Den kommende kongres holdes den 16. november 2022 på kursuscenter Huset i Middelfart. 

Hvis du vil med til kongressen har du to muligheder; du kan blive valgt til delegeret, hvilket sker på din kreds generalforsamling, eller du kan melde dig som tilhører. Det er kun delegerede der har stemme- og taleret. 


Til dig der er delegeret

Hvad handler en kongres om?

Læs her en kort guide til dig, som er delegeret.

Download pjecen som pdf


Kongressens faste dagsorden

1.    Valg af dirigent
2.    Godkendelse af kongressens forretningsorden
3.    Valg af to referenter
4.    Valg af stemmetællere
5.    Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning
6.    Forelæggelse og godkendelse af regnskab
7.    Indkomne forslag og fremtidigt virke
8.    Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingent
9.    Valg af statsautoriseret revisor
10.   Valg af kritisk revisor
11.    Eventuelt