Kongres 2020

Kongressen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, for så vidt at de ikke bringes til urafstemning.

Mandag den 9. november 2020 holdt Jordemoderforeningen kongres med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af kongressens forretningsorden
 • Valg af to referenter
 • Valg af stemmetællere
 • Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning
 • Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 • Indkomne forslag og fremtidigt virke
 • Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingent
 • Valg at statsautoriseret revisor
 • Valg af kritisk revisor
 • Eventuelt

Hovedbestyrelsens beretning

Beretningen dækker perioden juni 2018 til juni 2020. 
Læs den skriftlige beretning

Den mundtlige beretning, som aflægges på selve kongressen, dækker perioden fra juni 2020 til kongresdagen.

Læs den mundtlige beretning


Kongresmateriale inkl. udkast til ny strategi

Login her for at se kongresmaterialet (kun for medlemmer)

HUSK STREGEN I DIT CPR-NUMMER

Login

CPR-nummer (ddmmyy-xxxx):