Formandskab

Jordemoderforeningens formandskabet udgøres af formand og næstformand. Formanden tegner foreningen. I formandens forfald tegner næstformanden foreningen.


Lis Munk
Formand for Jordemoderforeningen 

Mobil: 28 57 32 10
E-mail: lim@jordemoderforeningen.dk 

Lis er uddannet jordemoder og Master i Health Informatics  Lis repræsenterer foreningen ved overenskomstforhandlinger og internationalt. 

Fotograf Anne-Li Engstrøm


Mette Rotesan 
Næstformand i Jordemoderforeningen 
Telefon: 28 69 14 30
Mail: Mette.rotesan.holm@remove-this.regionh.remove-this.dk

Mette er uddannet jordemoder. Hun arbejder som jordemoder på Hvidovre Hospital.

Forograf Claus Boesen