Jordemoderforeningen har overenskomst med

  • Danske Regioner
  • KL (Kommunernes Landsforening)
  • Staten