Overenskomstforhandlinger i 2024 – OK24

I 2024 skal der indgås nye overenskomster om løn- og arbejdsforhold for offentligt ansatte i regioner, kommuner og i staten.

Hvis alt går efter planen, træder de nye overenskomster i kraft 1. april 2024.

Der ligger en lang proces med indsamling af krav samt behandling og prioritering af dem, før forhandlingerne overhovedet begynder, og før Jordemoderforeningen og arbejdsgiverne kan indgå en ny aftale.

Der er mulighed for at komme med forslag til krav, som Jordemoderforeningen hovedbestyrelse vil behandle før de endelige krav formuleres. Sidste frist for indsendelse af krav er 21. marts 2023.

Lis Munk og Mette Rotesan afholder sammen med kredsbestyrelserne møder i de enkelte kredse, hvor forhandlingssituationen ridses op, og hvor der lægges op til debat og prioritering af krav. Se her hvor møderne afholdes OK24-møder – Jordemoderforeningen.

Jordemoderforeningen forhandler overenskomster og arbejdstidsaftaler sammen med de andre organisationer i AC.

Men det er stadig Forhandlingsfællesskabet – en sammenslutning af organisationer på tværs af hovedorganisationer – som forhandler de generelle aftaler. Altså de aftaler, som gælder for alle fx fravær af familiemæssige årsager, senioraftale, ferieaftale osv.

På statens område er det CFU, der forhandler for os.

Jordemoderforeningen vil fortsat have fokus på alle jordemødres behov og interesser i forhandlingerne, uanset hvilken del af den offentlige sektor, de er ansat i, eller hvilket uddannelsesniveau eller funktion, de måtte have.