Organisation

På denne side kan du finde svar på spørgsmål om dit medlemskab af Jordemoderforeningen. Du kan læse om foreningens demokratiske opbygning. Du kan også læse om Jordemoderforeningens organisation og politikker

Valg

Valgår 2023

I 2023 er der en række personvalg i Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningens opbygning

Læs her om Jordemoderforeningens demokratiske opbygning i kongres, kredse, hovedbestyrelse og formandskab

Find din tillidsrepræsentant, TR

Find din TR (tillidsrepræsentant), hvis du er ansat på et regionalt fødested. 
Hvis du er privatpraktiserende, ansat et sted uden tillidsrepræsentant eller arbejdsløs, så er din tillidsrepræsentant din kredsformand. Find din kredsformand

Pjecer

Jordemoderforeningens har produceret forskellige pjecer

Jordemoderforeningens vedtægter

Medlemsbutikken

I medlemsbutikken kan du købe forskellige varer med Jordemoderforeningens logo på

Udvalg og repræsentationer

Jordemoderforeningen er repræsenteret i en række komiteer, organisationer og udvalg både nationalt og internationalt.