Nordjyllandskredsens kredsbestyrelse

Kredsforkvinde og TR i Aalborg / FTR for Aalborg Universitetshospital, Aalborg og Thisted
Diana Regitze Kjærulff (på barsel)
Tlf.: 27 21 81 42
E-mail: drk@rn.dk 

Konstitueret kredsforkvinde
Maja Arendal Jensen
Tlf.: 28 73 00 75
E-mail: maja.j@rn.dk    

Judith Giessing (konstitueret TR for Diana)
TR Aalborg Universitetshospital
Tlf.: 22 99 82 51
E-mail: jujg@rn.dk

Trine Rusholt Jørgensen (konstitueret FTR for Aalborg Universitetshospital, Aalborg og Thisted)
TR Aalborg Universitetshospital
Tlf.: 28 30 32 92
E-mail: t.rusholttrine@rn.dk

Annika Kanstrup
TR Thisted Regionshospital
Tlf.: 60 78 70 18
E-mail: a.kanstrup@rn.dk      

Lea Jakobsen
TR Regionshospital Nordjylland, Hjørring
Tlf: 97 64 06 86
E-mail: l.jakobsen@rn.dk 

Karin Jangaard
TR Jordmoderudannelsen Aalborg
Tlf: 72 69 09 94
E-mail: khj@ucn.dk 

Ida Kjeldsen
Valgt på generalforsamlingen i 2022
Tlf.: 20 62 65 50
E-mail: ida.kjeldsen@hotmail.com