Visionsmøde: Hvordan løser vi udfordringerne på fødeområdet?

Jordemødrene forlader fødegangen og faget. Mød Jordemoderforeningens formand og næstformand og hør deres visioner for fødeområdet og giv dine egne input til, hvad foreningen kan gøre for vende den negative spiral.

Deltag i et af møderne:

Begge møder er fysiske møder, som foregår på Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Møderne bliver ikke optaget.

Deltagere: Medlemmer af Jordemoderforeningen i Hovedstads- eller Sjællandskredsen. Medlemmer fra andre kredse er naturligvis også velkomne, men der laves senere møder i de andre kredse.