Vil du være med til at vurdere tilsynsafgørelser?

Jordemoderforeningen søger tre repræsentanter og en suppleant til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, som ligger under Styrelsen for Patientklager

Ankenævnet for Tilsynsafgørelser er et nyt nævn, der træder i kraft den 1. juli 2021. Nævnet vil give jordemødre og andre sundhedspersoner mulighed for at anke afgørelser hos Styrelsen for Patientsikkerhed i visse tilsynssanktioner.

Jordemoderforeningen har fået mulighed for at indstille tre repræsentanter og en suppleant til at indgå i nævnets arbejde.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil blive afholdt møder hver måned, men antallet af møder, som jordemødrene forventes at indgå i, vil være afhængigt af mængden af sager blandt jordemødrene. 

Læs mere om arbejdet i nævnet 

Vil du indgå i nævnet?

Har du som jordemoder lyst til at indgå i arbejdet i Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, skal du sende en kort begrundet ansøgning med CV til Jordemoderforeningens Forsknings- og Udviklingskonsulent, Anne-Mette Schroll, på amsc@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk senest den 6. maj.

Har du brug for at vide mere om nævnsarbejdet inden du beslutter dig, er du velkommen til at ringe eller skrive til Anne-Mette Schroll, på 46 95 34 03.