Videnskabelige anbefalinger om tilrettelæggelse af natarbejde

En nordisk ekspertgruppe på 15 forskere inden for arbejdstid, helbred og ulykker har sammen formuleret en række anbefalinger til, hvordan natarbejde tilrettelægges, så risiko for ulykker, kræft og graviditetskomplikationer mindskes. Det har ført til en videnskabelig artikel og et faktaark.  

Samtidigt har en international ekspertgruppe under WHO’s kræftforskningscenter (IARC) genvurderet, om natarbejde reelt er kræftfremkaldende, og de har konkluderet, at natarbejde sandsynligvis er kræftfremkaldende.  

- Det har affødt et ønske om at få formuleret nogle forskningsbaserede anbefalinger om, hvordan natarbejde kan tilrettelægges, så risiko for kræft, samt ulykker og graviditetsrelaterede sygdomme mindskes, der kan anvendes af arbejdspladser, myndigheder, samt arbejdsgivere, arbejdstagere og deres organisationer, fortsætter Anne Helene Garde, professor i arbejdstid ved NFA, deltager i den nordiske ekspertgruppe. 

Den nordiske ekspertgruppe anbefaler, at man har få nattevagter i træk, tilstrækkelig tid mellem to vagter, og at den enkelte vagt er af kortere varighed:  

  • Højest 3 nattevagter i træk  
  • Mindst 11 timer mellem to vagter  
  • Højest 9 timers varighed pr.  vagt 
  • Gravide skal normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer 

Læs mere om de videnskabelige anbefalinger på faktark: Forskningsbaserede anbefalinger om tilrettelæggelse af natarbejde

Læs den videnskabelige artikel bag nyheden: How to schedule night shift work in order to reduce health and safety risks