Koncerndirektør: Vi skal se på, hvordan ressourcer, der bruges til overbehandling, kan bruges mere konstruktivt

Karrieveje, overbehandling, løn, tillæg for arbejde på skæve tidspunkter, store og små fødesteder, klinikker, normeringer, travlhed, løn.

Der var mange emner i luften, da Dorthe Crüger, koncerndirektør i Region Hovedstaden, og Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, mødtes til en debat på foreningens medlemsmøde den 1. november.

Specialisering, overbehandling, mindre enheder og klinikker

Fødestedernes størrelse var det første tema, som Dorthe Crüger og Lis Munk blev bedt om at kommentere på. Og de to var enige om, at specialiseringen, der blandt andet førte til de meget store obstetriske enheder, som vi ser i Region Hovedstaden i dag, har en bagside.

- Vi blev klemt i specialeplanlægningen og i specialiseringen af svangreomsorgen. Da mindre fødeafdelinger blev samlet i større enheder, opstod der samtidig en forventning om, at afdelingerne kunne drives mere rationalt, sagde Lis Munk.

Dorthe Crüger, der selv er uddannet læge, erkender, at specialiseringen i fødselshjælpen har en bagside.

- Specialiseringen var god for al det sjældne og komplicerede. Men det har ikke nødvendigvis været godt og givtigt for fødsler og andre generalistområder, sagde Dorthe Crüger, der anbefaler, at de store enheder brydes ned i mindre.

- Vi skal høste fordelene ved specialiseringen for dem, der har brug for det, men ellers skal huset brydes ned i mindre enheder, sagde hun.

Dorthe Crüger kender til risikoen for overbehandling af raske mennesker.

- Når en fødende bliver behandlet af specialister, så er der risiko for overbehandling. For langt de fleste fødende vil en klinik være et godt valg, der er ingen grund til at overbehandle. I dag er det ligesom set-up’et, men det skal vi gøre op med og finde nye veje, sagde koncerndirektøren, der gerne vil være med til at se på, hvordan de ressourcer, der bruges til overbehandling, kan anvendes mere konstruktivt.

Arbejdsmiljøet

Mindre enheder vil også gavne arbejdsmiljøet. Hvor store enhederne skal være eller hvor mange ledere, der er brug for, kunne koncerndirektøren ikke svare på.

- Man skal som minimum kende de kolleger, man skal på vagt med. Men jeg kender ikke det eksakte tal over det ledelsesspænd, som den enkelte leder kan række over, sagde Dorthe Crüger.

Lis Munk opfordrede til, at regionerne skal tænke nyt.

- Vi skal se på nye måder at gøre tingene på allerede nu. Det er vi nødt til, selvom vi mangler jordemødre, for nytænkning er en af måderne at få attraktive arbejdspladser på, hvor jordemødre kan se udviklingsmuligheder og karriereveje og hvor de kan beskæftige sig på forskellige områder. Ingen kan holde til kun at være på det akutte felt på fødegangen, sagde Lis Munk.

Dorthe Crüger var mere forbeholden over for at sætte nye initiativer i søen lige nu, men erkendte, at der skal være variation i arbejdslivet.

- Alle vil gerne have variation i arbejdslivet og der skal være balance mellem vagtbelastning og privatlivet. De yngre generationer vil klædes på til at kunne noget mere, de vil udvikle sig og se ind i nye karriereveje.

Normeringer

Lis Munk pegede også på normeringerne som en del af problemet. Også før Region Hovedstaden fik svært ved at fastholde og rekruttere jordemødre var grundnormeringen så lav, at travlhed og manglende muligheder for at gøre sit arbejde ordentligt blev en del af hverdagen.

- De skrabede normeringer gør, at gør, at vi hele tiden må bruge tid på at få enderne til at nå sammen og flytte rundt på kvinder i fødsel til andre fødesteder. Det er altså ikke hensigtsmæssigt, siger Lis Munk.

Regionsdirektøren vil ikke udtale sig om, hvorvidt der er for mange peaks med travlhed på regionens fødeafdelinger.

- Normeringen er muligvis for lav, men der skal være systemer, der kan fange op på peaks, men det må vi jo se på, sagde Dorthe Crüger.

Løn

Belastede arbejdsforhold har sammen med løn – mangel på samme – været med til at jordemødre er flygtet fra fødeafdelingerne igennem flere år.

- Vi er nødt til at tale om løn, det er en væsentlig parameter for, at vi får jordemødrene til at vende tilbage eller søge stillinger i regionerne. Vi er et af de mest vagtbelastede fag, så vi er også nødt til at se på timereduktion for vagter – særligt om natten. Vi er simpelthen nødt til komme hen til en model, hvor vi er nødt til at reducere arbejdstiden i forhold til belastninger, sagde Lis Munk.

Dorthe Crüger ville ikke kommentere på spørgsmålet om løn og om, hvad jordemødre er værd, men hun ville gerne sige lidt om lokal løndannelse. Koncerndirektøren understregede, at regionen har givet mest i lokal løn til ”dem der tager kitlen af”.

- Jo, vi skal se på lønnen og vi skal da se på, om det kan gøres anderledes, når vi giver lokal løn, så dem, der tager de sure vagter kan få mere, sagde Dorthe Crüger.