”Vi sender et eksemplar til Brostrøm og et til Heunicke”

På trods af at jordemødre er en helt central faggruppe i vores samfund og en af de faggrupper, der først organiserede sig, så findes der overraskende lidt litteratur om faget, om hvordan det udøves – og hvor det er på vej hen.

Det har jordemødrene Katja Schrøder, Anna-Maja Rosbjerg og Marie Louise Mastrup Knudsen nu rådet bod på.

De tre fagredaktører har med bidrag fra en række jordemødre med blandt andet erfaring fra forskning, uddannelse, jordemødre med klinisk erfaring og jordemødre med organisatorisk erfaring skrevet bogen ’JORDEMODER Profession, identitet og fortællinger’. 

Det blev fejret ved en reception, hvor blandt andre Mette Rotesan, næstformand i Jordemoderforeningen, holdt tale:

”Vores erfaring vokser ud af vores kliniske praksis i mødet med de mange kvinder, kommende mødre, kommende fædre.
Familier, der bogstaveligt fødes gennem vores hænder.

Og efterhånden er vores profession blevet forankret i videnskaben gennem, at vi forsker i eget fag

Vores fag lever og udvikles gennem denne forskning, vores praksis og de fælles fortællinger, som vi bygger på og reflekterer over. Det giver os fast grund at stå på og nye veje at gå”, sagde Mette Rotesan. 

Mette Rotesan lovede, at Jordemoderforeningen aktivt vil bruge bogen til at beskrive hvordan jordemødre kan bidrage til sundhed generelt i Danmark og hvor for jordemødre værner om normalitet og higer efter at se det hele menneske og hele familien.

”Vi tænker at sende et eksemplar til Søren Brostrøm og til Magnus Heunicke til en start”, sagde næstformanden.