Vaccination af jordemødre og studerende 

Jordemødre, der arbejder på en fødegang, er blandt de prioriterede grupper til vaccination mod covid-19. 

Sundhedsstyrelsen beskriver i ’Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19’ visitationskriterierne for målgrupper til vaccination mod covid-19. 

Personale i sundhedssektoren, der varetager en kritisk funktion – eksempelvis jordemødre - er en af målgrupperne.  

Det er ledelsen på arbejdsstedet, der foretager visitationen til vaccination og indkalder den enkelte medarbejder. 

Jordemødre på fødegang 

Visitationen i sundhedssektoren skal prioritere ”arbejdsfunktioner, der ikke kan undgå tæt kontakt med personer i risiko for smitte med eller med konstateret COVID-19 eller med uvisiterede patienter. Eksempler: Frontpersonale på isolationsafsnit, intensivfaciliteter, akutmodtagelser, anæstesiologiske funktioner, fødegange, i COVID-19 testcentre og på vurderingsenheder, samt bioanalytikere som tager akutte blodprøver, personale på radiologisk afdeling, som skal foretage akut radiologisk undersøgelse, portører, paramedicinere, ambulancereddere samt personale i praksissektor, på plejecentre og i ældreplejen med tæt borgerkontakt mv.” 

Studerende skal vaccineres 

Jordemoderforeningen har spurgt Sundhedsstyrelsen om studerendes adgang til vaccine. Styrelsens udmelding er, at de studerende i klinik skal have adgang til vaccination i samme omfang og på samme tidspunkt, som det øvrige personale fra deres faggrupper bliver vaccineret.  

Private jordemødre 

Jordemoderforeningen har desuden spurgt styrelsen om, hvordan og hvornår jordemødre uden en regional ansættelse – fx privatpraktiserende - kommer i betragtning til vaccination. Dette har vi endnu ikke fået svar på, men styrelsen arbejder på at kunne svare os og andre faggrupper i tilsvarende situation. 

Det er vigtigt for Jordemoderforeningen, at der er klare og ens retningslinjer for vaccinationer, og at disse følger princippet om, at sårbare grupper og personale i kritiske funktioner står forrest i køen.