Usikkerhed om midlerne til de gravide

Opdatering pr. 27. august 2015 kl 16:

Hvad vi ved:


De mange historier i sommeren og efteråret 2014 om konsekvenserne af øget travlhed og underbemanding på fødeafdelingerne førte til, at den daværende regering i samarbejde med SF og EL afsatte 35 millioner i 2015 og 75 millioner i 2016 og frem til en øremærket forbedring af svangreomsorgen.

Siden er det gået meget langsomt med udmøntningen af midlerne. 2015-midlerne var lovet udmøntet pr. sommeren. 

Hvad vi endnu ikke ved med sikkerhed:
Det forlyder, at regeringen har fjernet de øremærkede midler til svangreomsorgen. Det har trods gentagne henvendelser til sundhedsministeriet været umuligt at få dette bekræftet.

Én region er vendt tilbage til Jordemoderforeningen og har fremhævet, at uanset om de øremærkede midler er fjernet, så vil de stadig fastholde ekstra midler og så finansiere det over deres generelle bloktilskud.

Vi har ikke kunnet få bekræftet, at alle regioner vil eller kan gøre det, og vi mangler stadig at få en klar melding på, hvad der så vil ske i 2016 og de følgende år. Med den tidligere regerings og støttepartiers øremærkning ville svangreomsorgen blive forbedret med 75 millioner årligt i 16, 17 og 18. Det svarer til ca 1200 kr til hvert samlet graviditet/fødsel/barsels forløb, og ville være yderst tiltrængt. Kan man sikre svangreomsorgen, hvis der ikke er øremærkede midler?

Vi opfordrer på det kraftigste regeringen til at melde ud på dette område, så der kan skabes ro - og selvfølgelig holde fast i øremærkningen, så de gravide, familierne og personalet ikke endnu engang skal betale for dyr medicin og andre tiltag i sundhedsvæsenet.

Og derudover opfordrer vi regionerne til at holde fast i intentionen med de 75 millioner for de kommende år, som den blev besluttet med FL2015, uanset om der er en øremærkning eller ej.

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen
Ann-Birgitte Havelund Nielsen, næstformand for Jordemoderforeningen