Udtalelse fra Nordisk Jordmorforbund, NJF

Udfordringer inden for reproduktiv og seksuel sundhed kan ikke løses uden stærke input fra dedikerede og veluddannede jordemødre.

Ligesom på andre områder inden for opbygningen af en velfærdsstat ser verdenssamfundet gerne mod de nordiske landes jordemodervæsener med henblik på innovation, best practice og kvinde/mand/spædbarnscentreret omsorg.

Imidlertid har Nordisk Ministerråd ikke en fælles politik på jordemoderområdet, på niveauet for den omsorg, der skal ydes og på niveauet for jordemoderuddannelse.

Derfor har Nordisk Jordmorforbunds styrelse i maj 2018 udsendt en fælles udtalelse for at opfordre hver af de nordiske regeringer til at arbejde for de følgende initiativer, således at man styrker jordemodervirksomheden og giver jordemødre mulighed for at yde høj kvalitet i omsorgen for kvinder, deres partnere og deres børn. Dette skal foregå ved hjælpe af direkte uddannede jordemødre i en femårig uddannelse.

Læs udtalelsen på engelsk

Læs udtalelsen på dansk

Challenges within the spectrum of reproductive and sexual health cannot be solved without a strong input from dedicated and well-educated midwives.

As in other areas of the welfare state, the world community looks to midwives in the Nordic countries to innovate, show best practice and put women and babies at the center of care.

However, the Nordic Council of Ministers do not have a policy on midwifery, the level of care provided and the level of formal education.

Therefore, the Nordic Midwives Federation has written a joint statement to call upon each of the Nordic governments to deliver on the following initiatives to strengthen midwifery, enabling midwives to provide quality care for women and their families within sexual and reproductive services, based on a strong Direct Entry education. 

Read statement