Udfør ikke konfliktramt arbejde

Sygeplejerskerne har varslet en konflikt, som vil begynde natten til lørdag den 19. juni . Strejkevarslet omfatter 5.000 sygeplejersker, og vil ramme en række regionale arbejdspladser.

Når der pågår en lovlig konflikt, er det vigtigt, at andre faggrupper ikke udfører det arbejde, som de konfliktende medarbejdere normalt udfører. Vi opfordrer derfor alle jordemødre, herunder særligt tillidsrepræsentanterne, til at være opmærksomme på om jordemødre flyttes til andre funktioner, som normalt dækkes af sygeplejersker. I tvivlstilfælde er man meget velkommen til at kontakte Jordemoderforeningen.

Vi henleder særligt opmærksomheden til Nordsjællands Hospital og til Slagelse Sygehus, hvor sygeplejerskernes konfliktvarsel også omfatter Gyn/Obs-afdelingerne.