Tolkning af restriktioner for sundhedsprofessionelle 

Jordemødre og andre autoriserede sundhedspersoner må fortsat praktisere og berøres dermed ikke af restriktionerne, der blev indført i december 2020. Al aktivitet skal selvfølgelig fortsat foregå under respekt for anbefalinger og retningslinjer for undgåelse af smittespredning. 

Det fremgår af ’Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19’, at nedlukningen i december 2020 ikke gælder ”for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i”.    

Jordemoderforeningen har været i kontakt med sundhedsmyndighederne, der har præciseret udmeldingerne fra henholdsvis bekendtgørelsen og Sundhedsstyrelsens nye retningslinje for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsnet.  

Bekendtgørelsen pointerer, at nedlukningen ikke gælder ”for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i”, mens retningslinjen fra Sundhedsstyrelsen slår fast, at man i ’den øvrige praksissektor’ som udgangspunkt skal varetage alle sædvanlig funktioner, dog under hensynstagen til – og her henvises til et afsnit 3.1 i retningslinjen – at man i hver enkelt kliniske situation foretager et konkret faglig skøn for, hvorvidt en given behandling, undersøgelse mv kan og skal gennemføres.  

Uklare meldinger – nu opklaret 

Jordemoderforeningen har påpeget at netop disse forskellige afsnit står i kontrast til hinanden, og giver anledning til stor usikkerhed om, hvad man egentlig må udføre som privatpraktiserende. 

Sundhedsstyrelsen slår dog fast, at der i afsnit 3.1 var tale om en formulering, der adresserer et prioriteringsspørgsmål i fald det bliver nødvendigt at prioritere grundet stort pres på sundhedsvæsenet på grund af Covid-sygdom. Afsnittet er derfor først og fremmest målrettet sygehussektoren. 

Sundhedsstyrelsen pointerer desuden, at vi ikke for nuværende er i en situation, hvor man selv skal til at sondre mellem, hvad der er kritisk behandling, og hvad der kan udsættes.  

Konklusionen er derfor også, at privatpraktiserende jordemødre kan fortsætte som hidtil - naturligvis under hensyntagen til de gængse retningslinjer om forebyggelse af Covid-sygdom.