Tidlig udskrivning af førstegangsgravide

Flergangsfødende, der har født til tiden og har en normal fødsel bag sig, føder oftest ambulant, dvs. de forlader fødeafdelingen efter 4 – 6 timer.

Som noget nyt har man på Skejby Sygehus gennemført et projekt, hvor ressourcestærke førstegangsfødende blev opfordret til det samme. Det var frivilligt at deltage og både mor og barn skulle have det godt, før de blev udskrevet. Tanken bag dette er at styrke forældrenes egne ressourcer og handleevner, så de føler sig i stand til at klare sig selv, ’Patient empowerment’, frem for at indlægge dem på et hospital i dagene efter fødslen.

I graviditeten blev de førstegangsfødende tilbudt fødsels- og forældreforberedelse og efter fødslen fik de to besøg af jordemoderen indenfor få dage, samt tilbud om en døgnåben hotline den første tid. Efter ca. ti dage blev barnet hørescreenet, og også her fik forældrene en jordemodersamtale. Der kommer senere en fuld rapport over projektet. http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/patient-empowerment/