Test for COVID-19 af personale i sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsen har udsendt en præcisering af deres retningslinjer for undersøgelse af personer med mistanke om COVID-19, som de udsendte den 18. marts.

Sundhedsstyrelsen skriver selv, at deres kommunikation om test har været uklar i forhold til, hvornår der kan være indikation for test af personale i sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsen præciserer:

"Af vores (Sundhedsstyrelsens) retningslinjer følger at:

  • raske personer generelt ikke tilbydes test for COVID-19, det gælder også personale i sundhedsvæsen, ældrepleje eller i indsatser for socialt udsatte
  • medarbejdere med direkte kontakt til borgere/patienter beskæftiget i sundhedsvæsen, ældrepleje eller i indsatser for socialt udsatte, der varetager kritiske funktioner som beskrevet i Sundhedsstyrelsens notat om beskrivelse af kritiske funktioner, og hvor arbejdsgiveren vurderer, at der er behov hurtig tilbagevenden til arbejdet samt har symptomer der giver mistanke om COVID-19, kan telefonisk henvises til en COVID-19 vurderingsenhed med henblik på en klinisk vurdering som grundlag for en evt. test.
  • medarbejdere efter 48 timers symptomfrihed igen kan møde på arbejde
  • personer der varetager kritiske funktioner, kan møde på arbejde efter en negativ test for COVID-19 trods lette øvre luftvejssymptomer"