Tæt løb i Nordjyllandskredsen 

Nu er valget til formand for Jordemoderforeningens nordjyllandskreds afgjort. Ny kredsformand bliver Diana Regitze Kjærulff.  

Diana Regitze Kjærulff fik 77 stemmer svarende til 53,8 procent af stemmerne og vandt dermed valget. Modkandidaten Marie Krag fik 62 stemmer svarende til 43,4 procent. Der var 4 blanke stemmer.  

Ud af de 371 stemmeberettigede stemte 143 svarende til en stemmeprocent på 38, 5 procent.  

Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen siger: 

- Stor tak til begge kandidater for at stille sig til rådighed. Resultatet viser, at der var god opbakning til både Diana og Marie. Jeg håber, at engagementet fra begge kan bruges i kredsens videre arbejde. Jeg glæder mig til at samarbejde med begge kandidater i deres forskellige roller og byder Diana velkommen som kredsformand og i hovedbestyrelsen.