Systematisk undernormering 

Fødeafdelingerne normeres efter det gennemsnitlige antal fødsler. Det harmonerer ikke ret godt med, at fødsler falder meget spredt. Den ene dag er der 6 fødsler på en stor afdeling den næste 30.