Svangreomsorgen skal til debat inden sommerferien

Politikerne på Christiansborg vedtog den 3. juni 2021, at forhandlingerne om rettigheder til gravide, fødende og barslende skal starte inden sommerferien. Samtidig blev et borgerforslag om bedre fødsler og om indførelse af rettigheder til fødende vedtaget.

Forholdene for de fødende på regionernes fødeafdelinger har været til intens debat blandt politikere på Christiansborg, hvor partierne har stillet en række detaljerede forslag til forbedring af svangreomsorgen. 

- Jeg glæder sig over, at politikerne tager svangreomsorgens udfordringer alvorligt og over, at sundhedsministeren nu indkalder til de første forhandlinger om handling på området. Vi opfordrer til, at svangreomsorgen planlægges ud fra Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for svangreomsorgen’, og forventer, at der følger de nødvendige ressourcer med, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen.

Jordemoderforeningen er kommet med et udspil til en styrket svangreomsorg, der peger på større strukturelle løsninger blandt andet i form af opdeling af de største fødeafdelinger i mindre enheder samt på oprettelse af mindre jordemoderledede enheder.

- Vores fødesteder er blevet centraliseret, og det har resultater i meget store enheder med over 7.000 fødsler årligt. Den rationaliseringsgevinst, man har høstet i den proces, har en del af skylden for de pressede forhold på fødeafdelingerne. De store fødeafdelinger er heller ikke hensigtsmæssige, når man vil sikre kontinuitet for kvinderne og familier. Og som arbejdspladser bliver ledelse, faglig udvikling og kollegialt kendskab og nærhed stærkt udfordret, siger Lis Munk.

Grundlaget for at kunne gennemføre forbedringer og større forandringer i fødselshjælpen er, at der er tilstrækkeligt mange jordemødre og andre personaler til at løfte opgaverne.

Jordemoderforeningen arbejder på beregninger for, hvor meget personale, der skal til for at gennemføre diverse forbedringer af svangreomsorgen.

- Det er helt essentielt, at vi ser på normeringerne på fødeafdelingerne. Og de beregningerne har vi værktøjer til at foretage, så vi ikke vedtager forbedringer for kvinderne og familierne, hvor personalet ikke følger med, siger Lis Munk.

Kontakt:

Anne-Marie Kjeldset, presseansvarlig Jordemoderforeningen, mobil 21 76 64 04

Lis Munk, formand Jordemoderforeningen, mobil 28 57 32 10.