Sundhedsstyrelsen forlænger tidsfristen for fremskyndet vaccination for 25-39-årige - men kun for ganske udvalgte grupper indenfor målgruppe 4

Sundhedsstyrelsen oplyser pr 17. juni, at fristen august for vaccination i målgruppe 4 er forlænget til den 31. august for gruppen af de 25-39-årige. Muligheden for vaccination gælder for personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.

Personale uden for denne aldersgruppe kan ikke henvises, da de enten er tilbudt vaccination eller forventes det inden for få uger.

Sundhedsstyrelsen understreger, at henvisning og visitation skal være hensigtsmæssigt i forhold til, hvornår personen får tilbudt vaccination i henhold til sin alder. Arbejdsgiver bør i forhold til henvisning orientere sig i den aktuelle vaccinationskalender, der findes på Sundhedsstyrelsen hjemmeside her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vaccinationskalender

Regionen kan visitere henvist personale, hvis det vurderes, at personalet lever op til kriterierne, indtil 14 dage før, at regionen planlægger at invitere personens fødselsårgang.

Jordemoderforeningen gør opmærksom på, at der ikke er særligt sandsynligt, at den udmeldte forlængelse af frist for vaccine vil være relevant for jordemødre, da jordemødre kun i ganske særlige tilfælde vil falde ind under de særlige kriterier, der gælder for vaccination i målgruppe 4.

Du kan læse mere om kriterierne i materialet her : https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Visitation-til-vaccination-af-personale-i-sundheds-aeldre-og-udvalgte-dele-af-socialsektoren