Støtte til studerendes deltagelse i NJF-kongres 

Er du studerende på én af det tre jordemoderuddannelser, og vil du gerne med på Nordisk Jordmorforbunds kongres i Helsinki den 4. – 6. maj 2022, så se her:  

Jordemoderforeningen uddeler særskilt 4 bevillinger af 2.900 kr. til jordemoderstuderende, svarende til betaling af kongresgebyret for studerende.  

Du ansøger ved at udfylde Forsknings- og udviklingsbeholdningens ansøgningsskema sammen med en begrundet ansøgning på maksimalt 1.200 anslag inkl. mellemrum.

Ansøgningsskemaet  

Ansøgningen sendes til forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll på ams@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk senest den 7. marts 2022. Du kan forvente svar på din ansøgning i slutningen af marts 2022.