Skemaer til 'Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn'

Jordemoderforeningen har sammen med DSOG og Dansk Pædiatrisk Selskab udarbejdet en supplerende vejledning til Sundhedsstyrelsens kommende retningslinjer vedrørende 'Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn'.

Vi afventer fortsat Sundhedsstyrelsens reviderede version, og kan desværre ikke udsende vejledningen inden retningslinjen er offentliggjort, da der kan forekomme ændringer.

Imidlertid har vi udviklet et sæt skemaer, der er målrettet brug på fødegangene. Og dem har vi fået grønt lys til at sende videre ud. Her finder I derfor:

Bilag A, som kan bruges som støtteværkstøj ved telefonvisitationen

Bilag C er et skema tænkt som en hjælp, når/hvis en kvinde kommer ind i fødsel og der er mistanke om/påvist COVID-19

Bilag D en vejledning, der kan udleveres til forældre, der går hjem ambulant, hvor kvinden har fået påvist COVID-19/der er mistanke om COVID-19.

Bilagene C og D kan tilføres jeres lokale oplysninger.

Vi takker de jordemødre, der har bistået med hjælp.