Skal redde syg søskende

For første gang i Danmark er der nu født et barn, der via ægsortering er sikret en vævstype, der passer med en alvorligt syg søskende. Efter fødslen tappede man blod fra barnets navlesnor, hvorfra bestemte stamceller forhåbentlig kan bruges til at kurere det ældre barn.

Lovgivningen gav i 2004 mulighed for at søge om tilladelse til at foretage ægsortering og vævstypebestemmelse, før et æg blev sat op i livmoderen, for at sikre forligelighed med en ældre syg søskende. Bekendtgørelse af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.: www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10319

Det Etiske Råd har i 2002 i et høringssvar i forbindelse med lovrevision forholdt sig til muligheden for ægsortering, med henblik på at et nyfødt barn kan donere stamceller til en syg søskende. Høringssvaret kan læses her