Sidste nyt om de øremærkede midler til de gravide

Den sidste uge har Jordemoderforeningen ved gentagne henvendelser til sundhedsministeriet forsøgt at få af- eller bekræftet rygtet om, at regeringen har fjernet de øremærkede midler til de gravide og landets fødeafdelinger, der blev afsat med finansloven for 2015. Der blev afsat 35 millioner for 2015 og 75 millioner hvert år de kommende tre år.

Vores medlemmer er flere steder stødt på udmeldinger fra regionernes økonomifolk om, at pengene ikke vil blive udmøntet.

Jordemoderforeningen har hidtil afstået fra at udtale sig i medierne, indtil vi havde en klar udmelding fra regeringen på vores spørgsmål.

Formand for Danske Regioner, Bent Hansen (S), udtaler i dag søndag den 30. august til Berlingske, at han "har "noteret sig", at pengene til fødeområdet ikke er med i de sundhedsinitiativer fra den tidligere SR-regering, som den nye regering ønsker at videreføre, og at den særskilte pulje (pulje på 35 millioner kroner i 2015 og 75 millioner i 2016 og frem, red.), som regionernes fødesteder kunne byde ind på nu ikke længere eksisterer".

På baggrund af udtalelsen fra regionernes formand har Lillian Bondo i dag valgt at udtale sig til diverse medier om de manglende penge.

Jordemoderforeningen vil fortsætte med at få sundhedsministeriet til at af- eller bekræfte om pengene, der skulle have været udmøntet i 2015, vil blive brugt til andre formål end svangreomsorgen. Det vil være både dybt utroværdigt af den nye regering og katastrofalt for fødeafdelingerne, der har været udsat for kraftige besparelser gennem de sidste mange år. Det er utilstedeligt, hvis regeringen otte måneder henne i året i det skjulte vælger at stryge det lovede beløb for 2015.

Jordemoderforeningen vil desuden argumentere overfor politikere fra alle partier for, at der fortsat skal øremærkes og afsættes de nødvendige midler til fødeafdelingerne i den kommende finanslov.

Midlerne er absolut nødvendige og tiltrængte. År efter år er der blevet sparet kraftigt på fødeafdelingerne. De sidste år har det mange steder kun kunne hænge sammen, fordi man haft et faldende fødselstal. Nu er det flere steder stigende og samtidig har nogle regioner og sygehuse valgt at spare yderlige på svangreomsorgen i 2015 i stedet for at få de øremærkede midler i spil.

Vi appellerer kraftigt til, at man ikke fjerner midlerne for indeværende år, men i stedet for bruger dem som beskrevet i de ansøgninger, regionerne har indsendt til ministeriet. Samtidig er der i allerhøjeste grad behov for, at regeringen fastholder de 75 millioner, som skulle have været ud til fødeafdelingerne i 2016 og de følgende år.

Vi appellerer kraftigt til, at regeringen og regionerne sørger for, at der er mulighed for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen, så alle familier får en god og tryg start. Det kræver hænder og ro, og det kan man ikke tilbyde med den travlhed, som idag hersker på landets fødesteder.

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen
Ann-Birgitte Havelund Nielsen, næstformand for Jordemoderforeningen