Retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19" (opdateret januar 2022)

Revideret retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn’(Opdateret januar 2022)

Følgende er rettet november 2022: Klinisk vejledning, bilag I

ølgende er rettet november 2021: Klinisk vejledning, bilagene C, D, E, G, I, J, K

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu vaccination af gravide og ammende. Selve den kliniske vejledning er ikke opdateret. Den bliver opdateret i august.

Sundhedsstyrelsen har siden marts måned udarbejdet og opdateret deres retningslinje for håndtering af COVID-19 blandt gravide og fødende kvinder, partner og det nyfødte barn. Sundhedsstyrelsen forventer ikke at opdatere denne retningslinje længere, med minde der kommer skelsættende ny viden på området. I stedet har Sundhedsstyrelsen ganske kort  indarbejdet anbefalingerne for graviditet og fødsel i deres opdaterede retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, og henviser for yderligere information til DSOG og Jordemoderforeningens kliniske vejledning.

Jordemoderforeningen og DSOG har udarbejdet en pakke med en klinisk vejledning samt en række hjælpebilag.

Vi får løbende ny viden på området, og vejledningen vil blive opdateret herefter. Selvom vi har bestræbt os på at få belyst alt tænkeligt, vil der være aspekter, der mangler at blive vendt. I så tilfælde må I meget gerne skrive til én af kontaktpersonerne på side 1 i vejledningen. Fra Jordemoderforeningen vil det være Anne-Mette Schroll på amsc@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk

'Pakken' indeholder: