Revideret retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19" (april 2021)

Revideret retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn’(April 2021)

NY OPDATERING april 2021

Den nye opdatering er udarbejdet i en nyligt etableret guidelinegruppe, som et samarbejde mellem Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), Dansk Jordemoderfagligt Selskab (DJS) og Jordemoderforeningen.

Sundhedsstyrelsen har siden marts måned udarbejdet og opdateret deres retningslinje for håndtering af COVID-19 blandt gravide og fødende kvinder, partner og det nyfødte barn. Sundhedsstyrelsen forventer ikke at opdatere denne retningslinje længere, med minde der kommer skelsættende ny viden på området. I stedet har Sundhedsstyrelsen ganske kort  indarbejdet anbefalingerne for graviditet og fødsel i deres opdaterede retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, og henviser for yderligere information til DSOG og Jordemoderforeningens kliniske vejledning.

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens opdatering har DSOG og Jordemoderforeningen opdateret den kliniske vejledning. I selve vejledningen fremgår det, hvilke ændringer, der er sket, men her skal fremhæves:

  • Kvinden bør re-testes selvom tidligere påvist SARS-CoV-2 positiv uanset symptomophør, med mindre testet < 48 timer tidligere.
  • Kap. 7 yderligere information ifht. håndtering af den gravide/fødende med COVID-19 og moderate til svære symptomer.
  • Kap. 10 opdeling ifht. håndtering og test-positiv ifht. symptomgradering, samt ved overstået COVID-19.
  • Ikke længere anbefaling for kontinuerlig CTG under fødslen hos asymptomatiske kvinder testet positiv for SARS-CoV-2, medmindre andet indikerer dette.  
  • Bilag B udgår – da det er gentagelse af skemaer og bilag

Jordemoderforeningen og DSOG har udarbejdet en pakke med en klinisk vejledning samt en række hjælpebilag.

Vi får løbende ny viden på området, og vejledningen vil blive opdateret herefter. Selvom vi har bestræbt os på at få belyst alt tænkeligt, vil der være aspekter, der mangler at blive vendt. I så tilfælde må I meget gerne skrive til én af kontaktpersonerne på side 1 i vejledningen. Fra Jordemoderforeningen vil det være Anne-Mette Schroll på amsc@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk

'Pakken' indeholder: