Regeringen og Danske Regioner tager pengene fra de gravide

SE OGSÅ OPDATERING PR. DEN 27. AUGUST 2015

Meldingerne fra regionerne er nu, at de øremærkede midler til de gravide, fødende, nyfødte og familier er fjernet for både 2015 og i de følgende år.

De mange historier i sommeren og efteråret 2014 om konsekvenserne af øget travlhed og underbemanding på fødeafdelingerne førte til, at den daværende regering i samarbejde med SF og EL afsatte 35 millioner i 2015 og 75 millioner i 2016 til en øremærket forbedring af svangreomsorgen.

Nogle politikere forsøgte at nedgøre risikoen på landets fødesteder og manipulerede med antallet af jordemødre til fødslerne. Om det er baggrunden for regeringens beslutning, ved vi ikke. Hvis, er det imod al sund fornuft og dybt kritisabelt.

Selv med de afsatte midler ville det være en svangreomsorg, der kørte på pumperne. Vi er nu kommet derud, hvor vi ikke giver et tilbud, som er en velfærdsstat værdig. Samtidig oplever vi en nedslidning af jordemødrene, som er uden sidestykke. Det er urimeligt for jordemødrene, og det er samfundsmæssigt tåbeligt. Det er kortsigtede besparelser, man opnår i svangreomsorgen, fordi det giver øgede udgifter andre steder i sundhedsvæsenet, hvis man ikke giver en optimal start i livet.

Jordemødrene rundt omkring på de 25 fødesteder havde set frem til midlerne, som næsten kunne give én ekstra jordemoder i vagt døgnet rundt, året rundt på de fleste fødesteder. Den ene kollega ekstra ville have gjort en forskel. Derfor fører det naturligvis til stor frustration blandt alle landets jordemødre og blandt de gravide, som nu ikke får den ekstra ro og omsorg, som midlerne kunne have givet.

Mange spørger derfor med rette: Hvad skal der så til?

Jordemoderforeningen anmoder indtrængende regering, støttepartier og opposition, såvel som regionspolitikere om at sikre dette vigtige område.

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen
Ann-Birgitte Havelund Nielsen, næstformand for Jordemoderforeningen