Politikere og eksperter bruger igen manipulerende tal

Atter forsøger enkeltpersoner og organisationer igen på baggrund af manipulerende tal - og mod bedre vidende - at spinde en historie i dagens "Altinget" om, at der ikke er travlhed på fødegangene.

Allerede da den tidligere regering sammen med SF og Enhedslisten aftalte at afsætte øremærkede midler til svangreomsorgen, var de samme politikere og sundhedsøkonomer på banen med de manipulerende tal, om at der var færre fødsler (og dermed færre opgaver) og samtidig ansat flere jordemødre på fødegangene. De ville hellere bruge pengene på andre områder. Og det er et mønster, som vi har set i årevis, hvor der gang på gang er lavet besparelser på svangreomsorgen. Hvis nogen er i tvivl: Så spørg en jordemoder, der har været ansat det samme sted i 10 år.

Dengang i december 2014 udarbejdede Jordemoderforeningen dette dokument, "Antal jordemødre og travlhed", som gendrev de misvisende tal, og siden hørte man ikke noget til tallene i medierne. Kort fortalt er historien, at der er ansat flere jordemødre i regionerne de sidste otte år. Men halvdelen af de nye stillinger er kommet ved, at man har konverteret dyre overarbejdstimer og bureauvikar-jordemødre til faste stillinger. Det har man kunnet gøre, fordi der er uddannet flere jordemødre. Og den anden halvdel er blevet ansat i det brede kompetenceområde på svangre-, barsels- og ultralydsafsnit, hvor de er ansat i stillinger, der tidligere har været besat af sygeplejersker eller konkret arbejder i fællesskab med sygeplejersker. Det kommer der bare ikke flere jordemødre til fødegangen af.

Samtidig har man på grund af besparelsespresset været nødt til at afskedige meget hjælpepersonale, som naturligvis giver yderligere travlhed hos jordemødre, som dermed får flere opgaver.

Endelig er der på grund af nye retningslinjer kommet langt flere opgaver til den enkelte fødsel.

Det batter ikke, at antallet af fødsler er faldet med 10 procent, hvis opgaverne ved hver fødsel er steget med 50 procent.

Eksempel herpå: Regionerne har høstet store besparelser ved at udskrive hurtigt efter fødslen; dermed har svangreomsorgen bidraget til regionernes fald i indlæggelsesdage. Men i en hektisk dagligdag på en fødegang gør det en stor forskel, om man kan sende familien på barselgangen til ro, hvile og mere information, eller om jordemoderen på fødegangen er sidste sundhedsfaglige person inden mor, far og barn hjemsendes efter få timer. Det giver mere arbejde og mere stress. Samtidig har man indført nye retningslinjer omkring igangsættelse af fødslerne. Langt flere bliver nu igangsat, og det forløber typisk over flere dage, hvor den gravide kommer ud og ind af fødegangen med kontrol, undersøgelser etc. Det siger sig selv, at opgaverne er langt flere, end hvis man venter til kvinden går spontant i fødsel.

På Christiansborg har man også drøftet travlheden. Således stillede Liselott Blixt (DF) en række spørgsmål til den daværende sundhedsminister om travlheden. Sundhedsministeren blev desværre udstyret med de samme, ikke retvisende tal, og derfor måtte Jordemoderforeningen igen gå i rette med materialet, læs Jordemoderforeningens skrivelse. Sundhedsministeren endte med at tage Jordemoderforeningens skrivelse til efterretning.

Derfor er det også frustrerende, når man igen forsøger at give udtryk for, at der er kommet flere hænder til færre opgaver på landets fødegange.

Politikere og sundhedsøkonomer spiller hasard med deres troværdighed, når de fremturer mod bedre vidende. Men langt værre: de spiller hasard med sikkerheden for de gravide og de nyfødte, og med jordemødres arbejdsmiljø.

Lillian Bondo
Formand for Jordemoderforeningen