Nyt om vaccination af sundhedspersoner i målgruppe 4

Nyheden er opdateret den 21. juni 2021

Sundhedsstyrelsen vurderer, at en stor del af frontpersonalet i sundheds-, ældre- og socialsektoren nu er vaccinerede, og at vaccinationsindsatsten samtidig er langt fremme. Personale, der tilhører målgruppe 4, vil derfor fremover primært blive vaccineret ud fra alder.

Der er dog stadig mulighed for, at en mindre del af målgruppe 4 kan blive tilbudt en fremskyndet vaccination, før man indhentes af invitation via årgang.

I Sundhedsstyrelsens skærpede kriteriet er det primært personale, der blandt andet ikke kan undgå kontakt med personer i særlig øget risiko, der vil kunne tilbydes fremskyndet vaccination.

Sundhedsstyrelsen vurderer ikke, at gravide generelt er i særlig øget risiko, og derfor vil jordemødre som udgangspunkt ikke fremover kunne blive tilbudt vaccination med baggrund i at tilhøre målgruppe 4.

Der er dog få undtagelser, der medfører, at man som sundhedsperson kan henvises til vaccination før det aldersbetingende tilbud.

Du kan læse mere om baggrunden for Sundhedsstyrelsen vurdering og om de særlige kriterier her.

Opfylder du de særlige kriterier og kan du dermed komme i betragtning til vaccination, er det din arbejdsgiver, der skal udfylde et særligt skema, som skal sendes til regionernes visitationsfunktioner. Du kan læse mere om det i dokumentet ’Henvisnings- og visitationsproces for gruppe 4_SST 26042021’. Der skal anvendes et særligt skema, til henholdsvis ansatte i kommunalt og regionalt regi og ansatte i øvrige sektorer samt privat praksis. Du finder skemaerne her

Er du selvstændig, kan du henvise dig selv til den regionale visitationsenhed.

Fristen for at henvise personer på 50-59 år er senest tirsdag den 11. maj. Herefter vurderes det, at man vil blive overhalet af aldersvisitationen.

Personale i gruppen 20-44 år har frist den 15. juni 2021.(Opdateret den 21. juni 2021)

Har du fået ét stik med AstraZenica eller havde du fået tid til vaccination?

Er du blevet vaccineret med første stik med AstraZenica og nåede ikke anden stik, inden den blev suspenderet, har Sundhedsstyrelsen besluttet, at du i stedet vil blive tilbudt færdigvaccination med ét stik med en mRNA-vaccine. Det tilstræbes, at mRNA-vaccinen skal gives omkring 12 uger efter første dosis. Du vil automatisk blive indkaldt til fornyet tidsbestilling, enten via e-boks eller per post.

Er du inviteret til vaccination med vaccinen fra AstraZeneca, men har fået invitationen aflyst, vil du få en ny invitation.