Nyt om navne

Ny uddannelsesleder på KP og politisk konsulent i Jordemoderforeningen. 

Politisk konsulent i Jordemoderforeningen 

Fra 17. januar 2022 og godt et år frem vil man kunne møde et nyt ansigt i sekretariatet i en projektstilling.  

Julie Herdal Molbech, der gennem flere år har arbejdet med strategisk og politisk kommunikation, skal på deltid bidrage til Jordemoderforeningens interessevaretagelse med fokus på uddannelsespolitik mv. Hun vil gå i dialog med politiske interessenter, rådgive formandskabet og bidrage til foreningens politiske kommunikation.  

Ved siden af jobbet er Julie folketingskandidat for Radikale Venstre.  

Julie er desuden ekstern lektor ved CBS. 

Når jordemoder og kursusansvarlig i Jordemoderforeningen, Mette Busk, til foråret går på barsel, vil Julie gå op på fuld tid og fungere som vikar for Mette. Tillykke til Mette og velkommen til Julie.  

Ny uddannelsesleder på KP 

47-årige Maj-Britt Schulze Romme er 1. januar 2022 tiltrådt som uddannelsesleder på jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP). 

Maj-Britt Schulze Romme er uddannet jordemoder i 2011 og derefter kandidat i jordemodervidenskab i 2016.  

Siden da har hun arbejdet som klinisk jordemodersupervisor og vicechefjordemoder i Slagelse og på Herlev Hospital. 

– Gennem hele mit arbejdsliv har jeg arbejdet med jordemoderfaglig kvalitetsudvikling og jordemødres arbejdsmiljø. Jeg glæder mig derfor til at skulle være med til at præge fagligheden og arbejds- og studiemiljøet på uddannelsen i mit nye job. Der er ingen tvivl om, at jordemoderuddannelsen er kendetegnet ved høj faglig kvalitet og meget dygtige dimittender. Så her er bestemt ikke brug for en revolution. Men jeg ser frem til at udvikle uddannelsen yderligere sammen med underviserne med udgangspunkt i de krav, der stilles fra organisationen, de studerende, underviserne og arbejdsgiverne i fremtiden, siger Maj-Britt Schulze Romme.