Nye medlemmer af Jordemoderforeningen kan få støtte ved OK-konflikt

Frem til 1. februar 2021 kan jordemødre melde sig ind i Jordemoderforeningen og straks opnå fulde rettigheder og medlemsfordele.  

Normalt skal du som nyt medlem igennem en karensperiode på seks måneder for at opnå juridiske og økonomiske medlemsfordele. Men op imod de offentlige overenskomstforhandlinger i foråret 2021 har Jordemoderforeningens hovedbestyrelse besluttet at give ’frit lejde’ til medlemmer, der ønsker at melde sig ind i perioden frem til 1. februar 2021. Det kan fx få betydning for nyuddannede jordemødre, der ikke har meldt sig ind i foreningen i tide, samt for jordemødre, der tidligere har valgt Jordemoderforeningen fra, men nu ønsker at være sikret i forbindelse med en eventuel konflikt.  

Lønsikring under konflikt 

I tilfælde af en konflikt risikerer alle jordemødre at blive ramt af lockout eller strejke og dermed stå uden løn i en periode. Det er kun medlemmer af Jordemoderforeningen, der vil få mulighed for at få konfliktunderstøttelse i form af et særligt konfliktlån, der modregnes kontingentet. Derfor har det stor betydning at være medlem af en fagforening, hvis man er ansat på en regional overenskomst under en konflikt. 

- Vi vil gerne have så mange som muligt med i fællesskabet, når vi forhandler overenskomst for alle offentligt ansatte jordemødre. Så det er både til fordel for foreningen og til fordel for de medlemmer, der måtte blive ramt af en eventuel konflikt, siger formand for Jordemoderforeningen, Lis Munk.  

Kender du en kollega, der med fordel kan benytte sig af muligheden for frit lejde op imod OK21? Så klik her