Nye barselsregler for forældre med børn født 2. august 2022 eller senere

Til sommer kommer der nye barselsregler, og nu er det muligt at orientere sig om reglerne, der bl.a. betyder ”øremærkede uger” til forældre, der er lønmodtagere, samt mulighed for at overdrage orlov til barnets anden forælder. Læs mere om de nye regler på www.borger.dk/barsel.

Kommende forældre, der er på vej på barsel, skal allerede nu være opmærksom på, at der kommer nye regler, og at fødselstidspunktet er afgørende for, om det er de nye eller de nuværende barselsregler, der gælder. Finder fødslen sted den 2. august 2022 eller senere, gælder der nye regler, uanset hvad terminsdatoen var.

Ligedeling mellem forældre

De nye barselsregler indebærer en ligedeling af orloven imellem forældre, der bor sammen på fødselstidspunktet. Det betyder, at hver forælder har ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen eller modtagelsen af barnet, hvis de øvrige betingelser for at få barselsdagpenge er opfyldt. Orloven er fleksibel, hvilket betyder, at forældrene kan overdrage forskellige dele af orloven til hinanden og dermed tilpasse orloven til familie- og arbejdsliv. 

 
Kilde: www.borger.dk/barsel-loenmodtager 

Lønmodtagere skal holde 9 ugers orlov

Forældre, der er lønmodtagere, skal være opmærksomme på, at de udover de 2 ugers orlov lige efter fødslen, selv skal holde 9 ugers orlov indenfor 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse. Orloven kan nemlig ikke overdrages til barnets anden forælder, og afholder forælderen ikke selv de 9 ugers orlov, bortfalder de, medmindre særlige forhold gør sig gældende. En forælder der er lønmodtager, kan overdrage op til 13 ugers orlov til barnets anden forælder, hvis den anden forælder opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge. 

 
Kilde: www.borger.dk/barsel-loenmodtager 

Selvstændige

Selvstændige, der opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge, kan overdrage op til 22 ugers orlov med barselsdagpenge til barnets anden forælder, hvis barnets anden forælder også opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge.
 


Kilde: www.borger.dk/barsel-selvstaendige 

Vær opmærksom på, at en ansat i eget aktie- eller anpartsselskab, anses for at være lønmodtager. Man kan dog blive fritaget for selv at skulle holde 9 ugers orlov, hvis bestemte betingelser er opfyldt.

Hvis forælderen ved siden af sin selvstændige virksomhed også er lønmodtager og opfylder beskæftigelseskravet for en lønmodtager, er forælderen omfattet af reglerne, der gælder for lønmodtagere.

Forældre, der ikke bor sammen og særlige situationer

Hvis forældrene ikke bor sammen på fødselstidspunktet eller ved modtagelsen af barnet, har den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos fra fødslen/modtagelsen, ret til 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge oveni de 24 uger. Den forælder, som barnet ikke bor hos, har kun ret til 9 ugers orlov med barselsdagpenge. 

Hvis forælderen er i en særlig situation, fx er soloforælder eller den anden forælder er ude af stand til at passe barnet, kan forælderen ansøge om at få ekstra orlov med barselsdagpenge. Du kan læse mere om de forskellige situationer på www.borger.dk/barsel.

Vær opmærksom på, at der gælder bestemte varslings-og ansøgningsfrister, som du kan læse mere om på www.borger.dk/barsel. Her kan du også læse meget mere om barselsreglerne, din situation og om, hvornår og hvordan du kan overdrage orlov.