Ny kredsformand i Hovedstadskredsen

Torsdag den 20. maj kl. 16 sluttede afstemningen om, hvem der skal være kredsformand i Hovedstadskredsen. Sus Hartung fik flest stemmer og kan dermed fra 1. juni 2021 kalde sig kredsformand.

Der blev afgivet 277 stemmer, hvilket svarer til en stemmeprocent på 29 %.

Da der var mere end to kandidater, skulle vinderen ifølge Jordemoderforeningens love have over 50 % af de afgivne stemmer. Sus Hartung fik 53 %.

Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, glæder sig til at byde Sus Hartung velkommen i hovedbestyrelsen:

- Jeg glæder mig til samarbejdet med Sus Hartung både i hendes egenskab af kredsformand og i hovedbestyrelsen. Samtidigt vil jeg gerne takke Birgit Plough for hendes store indsats på posten. Også tak til Sara Harmonis, som stillede sig til rådighed som kandidat. Jeg håber, at alle tre stærke kvinder hver på deres måde vil deltage i arbejdet for jordemødrene.

Fakta

  • Sus Hartung fik 147 stemmere
  • Sara Harmonis fik 67 stemmer
  • Birgit Plough fik 63 stemmer