Ny klub for privatansatte jordemødre

Den 20. juni blev en klub under Jordemoderforeningen dannet – klub for privatansatte jordemødre.

- Der er et behov for en stærkere og mere formaliseret kanal ind i Jordemoderforeningen for jordemødre, der er privat ansat udenfor det regionale arbejdsmarked. Det er baggrunden for, at hovedbestyrelsen har givet hjemmel til, at der kan oprettes en klub for denne gruppe, siger Mette Rotesan, næstformand i Jordemoderforeningen.

Klubben er for jordemødre ansat i det private, fx almen lægepraksis, i speciallægepraksis eller jordemoderklinikker.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt virtuelt med deltagelse af 16 jordemødre.

- Det var skønt, at så mange jordemødre fra forskellige dele af landet deltog i generalforsamlingen. Og især, at der var syv, som havde lyst til at fortsætte videreudviklingen af klubben. De skal nu sammen beslutte klubbens formål, siger Mette Rotesan.

Nogle af de ønsker, der blev drøftet på generalforsamlingen, var ønsket om en mere formaliseret måde at vidensdele på. Både fagligt, men især i forhold til at tage springet ind i privat ansættelse og hvilke faldgruber, der kan være i forhold til arbejdsforhold og løn.

Netop sikringen af ordentlige løn- og arbejdsforhold er vigtigt for Jordemoderforeningen.

- Det skal ikke føles tilfældigt, at man fik en kontrakt, man er tilfreds med. Der skal være strukturer, der gør, at det er nemt at finde og dele viden om, hvad der er ret og rimeligt – også i en privat ansættelse.

Du melder dig ind i klub for privat ansatte jordemødre ved at skrive til sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk

Alle der er registreret i Jordemoderforeningens medlemssystem som ansat i almen lægepraksis mv. vil inden længe modtage en invitation til en lukket Facebook gruppe, som vil være kontaktplatform til udveksling af erfaringer og viden.

Hvis du ikke får en mail, kan det skyldes, at du ikke er korrekt registreret i medlemssystemet. I så fald kan du også skrive til sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk.

Jordemoderforeningen indkalder til stiftende generalforsamling af en klub for privatpraktiserende jordemødre i eftersommeren.

Mere herom senere.