Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har for første gang samlet den vigtigste lovgivning omkring psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse.  

- Vi hilser bekendtgørelsen velkommen. Arbejdsmiljøet er afgørende for jordemødres sundhed gennem et langt arbejdsliv med intenst arbejde med skiftende vagter døgnet rundt. Bekendtgørelsen har overskrifter som stor arbejdsmængder og tidspres samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Det er positivt, for det er noget, som alle jordemødre kan nikke genkendende til, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen. 

Bekendtgørelsen nævner ikke specifikt forhold omkring arbejde på skiftende tider af døgnet. 

- Vi havde gerne set en tydeligere kobling til natarbejde, fordi psykisk arbejdsmiljø og det at skulle arbejde om natten som jordemoder hænger uløseligt sammen. Natarbejdet sætter alle de øvrige problemstillinger om det psykiske arbejdsmiljø yderligere på spidsen, siger Lis Munk. 

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø samler de vigtigste regler om det psykiske arbejdsmiljø og formålet er at gøre det lettere for arbejdspladserne at orientere sig i de relevante pligter på området og igangsætte et systematisk og målrettet arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. 

Bekendtgørelsen er et resultat af den politiske Arbejdsmiljøaftale fra 2019, og de faglige organisationer har været med i udarbejdelsen. 

Arbejdstilsynet supplerer bekendtgørelsen med tre nye vejledninger om: 

  • stor arbejdsmængde og tidspres 

  • uklare krav og modstridende krav i arbejdet 

  • høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.