Ny aftale hæver alle jordemødres løn i Region Sjælland

Jordemoderforeningen og Region Sjælland indgik mandag d. 20. maj en aftale, der nu og fremadrettet giver alle fuldtidsansatte jordemødre ansat i Region Sjælland min. 12.000 kr. mere om året i løn.


Det nye ’Jordemodertillæg’, som også er pensionsgivende, er finansieret af Region Sjællands eget budget og er dermed ikke en del af de midler, finanslov 2022 yderligere giver til fødeområdet. Aftalen supplerer alle lokale og regionale initiativer – dvs. pengene lægges oveni alle andre lønaftaler.

- Vi er glade for, at Region Sjælland nu har taget handling på den kritiske situation på fødeområdet i regionen. Selvom dette langtfra løser alle de problemer, jordemødre oplever ift. lønniveau og arbejdsmiljø, ser vi det som en positiv fremgang og en erkendelse fra regionens side af, at fødeområdet trænger til et løft, siger kredsformand for Jordemoderforeningen i Region Sjælland, Kit Dynnes Hansen.

Forhandlingerne kommer på baggrund af flere historier om meget pressede forhold på fødeområdet ved især Universitetshospitalet i Roskilde – forhold, som har medført, at Region Sjælland har set sig nødsaget til midlertidigt at flytte 45 fødsler om måneden fra Roskilde til sygehusene i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster.
 

Alle jordemødre løftes

Jordemoderforeningen har gennem længere tid kæmpet for at få forhandlinger med Region Sjælland i gang og ser denne aftale som et af mange tiltag, der skal gøre det mere attraktivt at være ansat som jordemoder i regionen.

- Der er tale om et tillæg til alle jordemødre - det er en anerkendelse af os som jordemødre med fast, varig løn, og det er vigtigt, siger Kit Dynnes Hansen.

Markante lokale lønandele

Udover det regionale tillæg har Region Sjælland også ønsket at udligne lokallønsniveauet mellem de forskellige fødeafdelinger i regionen. Det betyder, at Holbæk, Roskilde og Nykøbing Falster vil blive løftet op på niveau med Slagelse, der har været lønførende.

Et lønløft som dette svarer til et gennemsnit på omtrent 3 procent. Ved de årlige forhandlinger om lokalløn er det typisk 0,1-0,2 pct. i andel, man forhandler om. Det aktuelle resultat svarer til, at man forhandler mere end 10 års forbedringer hjem på én dag.

- Selvom man kan sidde derude og tænke, at 3 procent ikke gør det store for ens privatøkonomi, så er det jo lokallønsdelen, vi har løftet, så det er faktisk en markant forbedring, som normalt tager mange år at opnå. Man kan sige, at vi har udnyttet de muligheder, vi har, for at forbedre vores løn maksimalt lige nu og her, og nu går vi videre med andre muligheder for at gøre mere, siger Kit Dynnes Hansen.
 

Mødes og taler om Finanslovsmidlerne

Jordemoderforeningen og Region Sjælland mødes igen i begyndelsen af juni for at se på, hvordan den nye ’Fastholdelses- og rekrutteringspulje’ fra finanslovsmidlerne til fødeområdet kan udmøntes i regionen. Puljen åbner muligheder for, at den enkelte region kan lave netop de tiltag, der skal til for at holde på og tiltrække flere jordemødre til de regionale fødegange. Løntillæg er også en af de muligheder.

- Vi ser frem til at fortsætte den positive dialog med Region Sjælland. Flytning af fødslerne væk fra Roskilde har spredt et problem ud men ikke løst det. Vi har stadig en kæmpe udfordring med at få vagterne dækket - i første omgang hen over sommeren. De kommende forhandlinger skal derfor både handle om løn og om andre tiltag, vi kan gøre for at bedre jordemødrenes trivsel og patientsikkerheden, siger Kit Dynnes Hansen.