Natten er - ikke altid - vores egen

Alle medlemmer af Jordemoderforeningen modtager om kort tid et spørgeskema, der skal belyse omfang og konsekvens af natarbejde i faget.  

I den nye strategi, som Jordemoderforeningens hovedbestyrelse lægger frem på kongressen den 9. november, er der fokus på jordemødres arbejdsmiljø som følge af et arbejdsliv med natarbejde i akutfunktioner.  

Natarbejde er et grundvilkår for jordemødre, men også et vilkår, der giver risiko for fysisk nedslidning på niveau med ’Arne’. De fleste jordemødre har fysiologiske gener, der kan føre til nedslidning.  

- Med undersøgelsen vil vi skabe ekstern opmærksom på, at det kræver politiske løsninger og en ekstra ’beskyttelsesdragt’, hvis jordemødre skal fastholdes i faget i mange år – et fag, der er kendetegnet ved at varetage akutte funktioner døgnet rundt, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen. 

Undersøgelsen berører både jordemødrenes oplevede symptomer og konsekvenser for helbred og faglighed – og deres viden om og overholdelse af arbejdsmiljøreglerne, fx hvile og tilbud om helbredskontrol. Mindst lige så vigtigt er det dog, at undersøgelsen skal belyse mulige løsninger, både for jordemødrene selv og på arbejdspladsen. Det kan være i form af råd til at håndtere generne eller lokalaftaler på arbejdspladsen, der afbøder for konsekvenserne.  

- Vi ønsker ikke at pege fingre af hverken basisjordemødre, ledere, arbejdspladser eller ansvarlige politikere – men vi vil gerne bidrage til at sætte fokus på jordemødrenes arbejdsmiljø med det mål på sigt at skabe løsninger, der gør det muligt at fastholde medlemmerne i faget længe. Det er det, vores strategi handler om: At skabe hele liv til jordemødre, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen.  

- Det er vigtigt for mig at understrege, at vi arbejder med en bred pallette at løsningsforslag. Nogle skal bringes op politisk eller i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Det bliver et langt, sejt træk med politisk interessevaretagelse lokalt og landsdækkende for langt de fleste løsninger vil kræve en udvidelse af rammen, så belastningen kan deles ud på flere, men med mindre vægt for den enkelte, siger Lis Munk.