Mette Rotesan Holm er Jordemoderforeningens nye næstformand 

To valgrunder måtte der til, før det blev afgjort, hvem, der skal være Jordemoderforeningens nye næstformand.  

Tre kandidater stillede op, og i dag den 9. september sluttede sidste afstemning, der viste, at Mette Rotesan Holm er valgt som ny næstformand.  

- Det er en fornøjelse at opleve, at der er kamp om pladserne i foreningens politiske repræsentationer. Jeg vil sige stort tak til både Karina Aamann og Bodil Bjørg Korsgaard for at stille sig til rådighed. Det kræver både indsigt og mod at kaste sig ud i en valgkamp. Det er givende for en demokratisk organisation at have valgkamp. Det giver mulighed for at tage samtalen om, hvad vi vil med foreningen, siger Lis Munk.  

- Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Mette, og til at vi sammen med resten af hovedbestyrelsen kan fortsætte arbejdet for det, som er vigtigt for jordemødrene både fagligt og fagpolitisk siger hun.  

Fakta om afstemningen
Mette Rotesan Holm fik 646 stemmer (svarende til 52,7 procent), og Bodil Bjørg Korsgaard fik 553 stemmer (svarende til 45,1 procent). 27 stemte blankt (svarende til 2,2 procent). 
Stemmeprocenten var på 42,1 procent.