Mænd tjener langt mere end kvinder i løbet af et liv

Der er store forskelle i den disponible livsindkomst for mænd og kvinder indenfor det samme uddannelsesområder. Det viser en ny analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet for Institut for Menneskerettigheder.

"Da vi bestilte analysen, havde vi ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at forskellene mellem mænd og kvinder ville være så store i Danmark inden for de enkelte uddannelsesområder," siger Bjarke Oxlund, som er teamleder for køn og ligestilling ved Institut for Menneskerettigheder.

Der er størst forskel på livsindkomst blandt personer med en lang videregående uddannelse og mindst blandt ufaglærte. Set over et livsforløb er mænds disponible indkomst i gennemsnit mellem 17 og 29 procent højere end kvinder med det samme uddannelsesniveau.

Ifølge Bjarke Oxlund, så viser tallene de økonomiske konsekvenser af de valg, som familierne tager i deres karrierer, samt de strukturelle uligheder, vi har på det danske arbejdsmarked. Her peger Bjarke Oxlund især uligeløn mellem kvinder og mænd, ulige fordeling af barslen samt det kønsopdelte arbejdsmarked med lavere lønniveau i traditionelle kvindefag.

Læs mere om undersøgelsen