Må droppe planer om ambulante fødsler  

Hvidovre Hospital har netop af regionens politikere fået at vide, at de må sløjfe deres planer om at udskrive førstegangsfødende med ukompliceret fødsel inden for otte timer efter fødslen. Men målet er dog stadig at lancere et ambulant barseltilbud til førstegangsfødende - i frivillig form. Jordemødrene er glade for, at de fremover ikke skal sende familier hjem, der hellere ville blive på barselafsnittet.  

Chefjordemoderen forventer, at afdelingen kompenseres økonomisk efter politikernes beslutning.  

Det blev alligevel ikke til noget. Det var ellers meningen, at førstegangsfødende fra april 2021 som udgangspunkt skulle føde ambulant og tage hjem fire til otte timer efter fødslen på Hvidovre Hospital. De barslende familier kunne ikke længere regne med at få et barselophold på hospitalet, som de kan i dag. Men et enigt sundhedsudvalg under Region Hovedstaden satte en stopper for de planer. Og nu har hospitalet måttet trække sin information om de planlagte barselvilkår tilbage. 

- Det er ærgerligt, at man underkender det ambulante forløb. For vi har brugt meget energi på at udvikle det. Ved de ambulante fødsler kan man få hjemmebesøg, virtuel kontakt til sin jordemoder 24/7, og det kan endda foregå, når det passer familien. Og den tidlige udskrivelse kan styrke forældrenes selvtillid og tro på egne evner til at være forældre og tage ansvar for det nyfødte barn. Det vil vi alt sammen gå videre med, men nu i frivillig form, siger chefjordemoder Dorte Dahl og fortsætter: 

- De ambulante fødsler kan noget andet end den her bevidstløse indlæggelse i et-to døgn på barselgangen. Indlæggelserne sker mest fordi, det er sådan, man plejer at gøre, og man ved i virkeligheden ikke, at der er andre muligheder. 

Hun tror ikke, at der er risiko for, at jordemødrene ville komme til at sende familier hjem, som egentlig skulle have været på barselgangen. 

- Jordemødrene er meget dygtige til at have den dialog, der skal til for løbende at vurdere, hvem der kan blive, og hvem der kan tage hjem. Og tilstøder der det mindste, skal vi ikke sende familierne hjem. Hvis man gør det her ordentligt, ligger der et potentiale i de tidlige hjemsendelser, siger hun. 

Anne-Karen Rafn Juul Christensen, jordemoder og tillidsrepræsentant på Hvidovre Hospital, forklarer, at tiltaget var en måde at spare penge. 

- Hvis politikerne, som stoppede implementeringen, ikke tilfører penge, må man forvente, at besparelsen skal findes et andet sted. Men for nu forbliver hverdagen, som den hele tiden har været. Jeg tror, mange er glade for, at vi ikke skal til at implementere så stor en ændring i tilbuddet til de barslende så hurtigt, som det var planen. Nu lader det til, at vi får mere tid til, at jordemødrene kan nå at komme med ideer og forslag til, hvordan et kommende barseltilbud skal stykkes sammen, siger hun og fortsætter: 

- Jordemødre er som udgangspunkt ikke imod ambulante fødsler, hvis det er båret af frivillighed fra parrene, og hvis der er mulighed for at individualisere tilbuddet, så det passer til det enkelte par – ud fra faglige kriterier. 

Markant forskel i barseltilbud 

Der er ca. 1.800 årlige ukomplicerede førstegangsfødsler på Hvidovre Hospital. Ved at ændre på barselvilkårene forventede hospitalet at kunne nedlægge ti barselsenge – samlet set havde afdelingen planlagt at spare godt 3,3 mio. kroner. De penge kan ikke sådan lige findes et andet sted, fortæller Dorte Dahl: 

- Vi har bestemt en forestilling om, at der kommer flere penge vores vej. Vi kan ikke bare finde de her penge, hverken det ene eller det andet sted. Vi skal nu diskutere med direktionen, hvad vi gør, nu hvor vi er blevet låst på den her beslutning. 

Hun ærgrer sig over, at kommende forældre nu vil få forskellige tilbud, afhængig af, om de føder på Rigshospitalet eller Hvidovre. På Rigshospitalet sendes førstegangsfødende nemlig hjem inden for 4-6 timer efter fødslen.  

- Det virker som om, at der er stor tilfredshed blandt en meget stor del af Rigshospitalets ambulant fødende. Vi har også selv gode erfaringer med det fra vores nedlukning af barselafsnittet her under Covid-19. Så det er ærgerligt, at man ikke vil arbejde mere den vej, siger Dorte Dahl. 

Det er ikke kun Hvidovres barseltilbud, som politikerne har kig på. Den konservative gruppeformand, som også er formand for Sundhedsudvalget, Christoffer Buster Reinhardt vil nu arbejde på at ændre på vilkårene på Rigshospitalet, som er det eneste hospital i Region Hovedstaden, hvor førstegangsfødende ikke har ret til at blive indlagt på barselsgangen: 

- Personligt kan jeg hverken forklare eller forsvare, at der skal være en så markant forskel på tilbuddet til de nye familier på Rigshospitalet sammenlignet med regionens øvrige hospitaler. Jeg så gerne, at vi indførte samme ret til de nye familier på Rigshospitalet. For jeg ved, hvor meget det betyder som ny familie. I bund og grund handler det her om familiepolitik, og at sundhedsvæsenet godt må gøre bare en smule mere end det, som er strengt nødvendigt, siger han og peger samtidig på, at der ikke er planer om, at Hvidovre får en pose penge til at dække den planlagte besparelse, siger udvalgsformanden, og peger samtidig på, at der ikke er planer om, at Hvidovre får en pose penge til at dække den planlagte besparelse.