Lønregulering for jordemødre i almen praksis

For jordemødre ansat i lægepraksis skal vi gøre opmærksom på, at lægernes overenskomster både med HK og DSR (Dansk Sygeplejeråd) bliver reguleret hvert år i årets 4. kvartal.  

Vi oplever desværre ofte, at der sker fejl i forbindelse med reguleringerne – enten er de ikke korrekte eller også, at de helt udelades. Vi vil derfor opfordre jer til at tjekke lønsedlen både for måneden før reguleringen og måneden efter. Er du derefter i tvivl om, hvorvidt du har fået korrekt regulering, så er du naturligvis velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens sekretariat.  

  • For HK-overenskomsten kom reguleringen den 1. oktober 2020 og udgjorde en samlet stigning på 0,6741 %. 
    Over hele den tre-årige overenskomstperiode (1. juni 2018 til 31. maj 2021) var aftalt en samlet skønnet lønregulering på 7,5 %, som dog så er blevet (ned)reguleret undervejs qua reguleringsordningen.  
  • For DSR-overenskomsten kommer reguleringen den 1. december 2020 og udgør 3,06 %. Lønnen for sygeplejersker med indtil 2 års praksiserfaring er pr. måned fra 1. december 2020 på 34.753,25 kr. Lønnen for sygeplejersker med mere end 2 års praksiserfaring pr. måned er fra 1. december 2020 på 39.415,59 kr.  
    Over hele den tre-årige overenskomstperiode (1. december 2018 til 30. november 2021) er aftalt en samlet lønregulering på 7,31 %. Denne stigning er fastlåst og udsættes således ikke for eventuelle for stigning/fald qua reguleringsordningen som efter HK-overenskomsten.