Lokal løndannelse og andre veje mod bedre løn

Region Syddanmark har som den første region indgået varig aftale om lokal løndannelse på baggrund af anciennitet. 

Det er altid en kunst at glæde sig, når man opnår noget, der ikke var forventet og man samtidig kan se, at det kun er det første lille skridt mod det mål, man gerne vil nå.

Gitte Valeur, kredsformand for jordemødrene i Region Syddanmark, glæder sig på den ene side over den aftale om et varigt tillæg til regionens jordemødre, som kredsen indgik med regionen i midten af april. På den anden side, så erkender kredsformanden, at beløbene, som aftalen lyder på, langt fra kommer til at indfri alle jordemødres ønsker og forventninger.

- Aftalen er første skridt mod en ordentlig løn til jordemødrene. Vi har indgået den efter mange samtaler med politikere i regionen, hvor vi har været med til at skabe forståelse hos politikerne for, at de er nødt til at bruge løn som et redskab til at tiltrække og fastholde jordemødrene, siger Gitte Valeur.

Aftalen i Region Syddanmark er den første lokale aftale for en hel region om lokal løndannelse på baggrund af anciennitet, der ikke har en udløbsdato. Aftalen omfatter jordemødre, der arbejder i skiftende vagter og trådte i kraft 1. april. Efter to års ansættelse på en afdeling giver aftalen et tillæg på 710 kroner om måneden og efter fire år 1.064 kroner om måneden.
Pengene til jordemødrene kommer fra en pulje på 70 millioner kroner årligt, som Region Syddanmark har afsat til en række faggrupper, der arbejder på områder med stor vagtbelastning.

- Region Syddanmark har ikke lige så svært ved at rekruttere jordemødre, som man har i Region Sjælland og i Region Hovedstaden. Men regionen agerer proaktivt med aftalen, altså inden der er en større mangelsituation. Og så bruger de deres egne penge på en aftale, hvor for eksempel penge fra Vinterpakken jo kom fra finansloven. Det vil jeg gerne kvittere for, siger Klaus Groth-Andersen, der er er forhandlingschef i Jordemoderforeningen og har været med til de lokale forhandlinger i syd.

Lokal løn gennem 20 år

Muligheden for lokal løndannelse har i 20 år været en del af Jordemoderforeningens overenskomst om løn- og arbejdsforhold med Danske Regioner.

Tillidsrepræsentanter har gennem de 20 år arbejdet og forhandlet med lokale arbejdsgivere, og det er akkumuleret til i gennemsnit 2.000 kr. per jordemoder til blandt andet kompetence- og funktionstillæg. På den baggrund er aftalen til alle vagtbærende jordemødre i Region Syddanmark et stort skridt i den lokale lønudvikling. 

- Over et livsforløb er det mange penge, og det er en del af Jordemoderforeningens strategi mod bedre løn at udnytte de muligheder, der ligger i lokale aftaler, siger forhandlingschefen.

- Vi forfølger forskellige spor for at komme nærmere en anstændig løn til jordemødre. Der er overenskomstforhandlinger hvert tredje år, hvor en masse forskellige politiske interesser skal gå op i en højere enhed, der er det politiske spor, hvor vi sammen med andre organisationer argumenterer for og dokumenterer den ulighed i løn, som de kvindedominerede fag har været underlagt i mange år. Og så er der det lokale, som nok er det sted, hvor vi hurtigst kan opnå resultater, siger Klaus Groth-Andersen.

Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, ser potentialet i at bruge mulighederne i den lokale løndannelse, men hvis der virkelig skal rykkes på lønnen, så skal landspolitikerne på banen.

- Vi – og det er jo kredsene – indgår i lokale forhandlinger og afsøger hele tiden mulighederne der. Men ingen af os er naive og vi ved, at for at der sker et gennemgribende løft, skal Christiansborg på banen og den samfundsmæssige dialog om løn og lønrelationer skal fortsætte og forstærkes. Hvis politikerne vil opretholde et velfærdssamfund, så er det helt afgørende at der er medarbejdere til at løfte opgaverne og derfor er de nødt til at sætte penge af til både løn og arbejdsmiljø. Pengene er der, hvis den politiske vilje er til stede. Det er en vigtig del af vores strategi at blive ved med at dokumentere, at blandt andet jordemoderfaget er indplaceret i et forældet lønhierarki, der ikke afspejler den uddannelse og det ansvar, som jordemødre har, siger Lis Munk.

Jordemoderforeningens sekretariat er ud over forhandlingerne om aftalen i Region Syddanmark lige nu involveret i forhandlinger i Region Hovedstaden. Da Vinterpakken skulle udmøntes, blev alle kredse bakket op af bistand fra sekretariatet.

Hvis der er kredse, der har brug for assistance til en lokal forhandling, så står Jordemoderforeningens sekretariat til rådighed med juridisk assistance.

Ingen roser uden torne

Flertallet af jordemødre ansat i en fast stilling i Region Syddanmark vil få gavn af den nyligt indgåede faste aftale. Men der er jordemødre, der må kigge langt efter en lønstigning denne gang. Og det beklager Gitte Valeur.

- Jeg er ked af at tillægget ikke går til jordemødre i faste dagfunktioner. Vores kolleger, der for eksempel scanner eller passer andre opgaver i dagtimerne er jo med til at få hele afdelingen til at fungere og er med deres indsats med til at aflaste dem, der går i skiftende vagter, siger kredsformanden, der ser aftalen som et godt tiltag for at sikre, at regionens fødeafdelinger kan besætte jordemoderstillingerne. Men hvis der for alvor skal gøres noget, der fremtidssikrer indsatsen for rekruttering og fastholdelse, så skal der mere til. Og det er på vej, siger hun. 

- Politikerne i Region Syddanmark har besluttet en fødeplan, som blandt andet afsætter tid i konsultationer, så der for eksempel er tid til at lave fødeaftaler med de gravide og planen lægger op til, at vi skal have to fødeklinikker. Jeg mener, at det er en vidtgående fødeplan, der givet får ny betydning for både arbejdsmiljø og kvalitet for familierne og der er nu ansat jordemødre på alle fire fødesteder til at implementere den nye fødeplan. Og det vil hjælpe yderligere til for at vores fødesteder bliver attraktive at arbejde på som jordemoder, siger kredsformanden.